THIẾT LẬP THỜI KHÓA BIỂU TRUNG TÂM PTDTBTTIEUHOCHOTHAU

Giới Thiệu Chức Năng phần mềm ILEADER dành cho PTDTBT TIỂU HỌC HỒ THẦU

QUẢN LÝ THỜI GIAN HỌC VỚI ILEADER

  • Đăng ký lịch dạy cho giáo viên
  • Tự động thiết lập thời gian biểu cho lớp học, Phòng Học
  • In Danh sách lịch dạy cho giảng viên, trợ giảng.
  • Phụ huynh & học sinh có thể xem thời gian học trên Sổ liên lạc Online
  • Tự động kiểm tra ngày nghỉ lễ
  • Tìm hiểu thêm về iLeader

Hotline: 0934 16 33 47 - 0972 703 144

Để tìm hiểu về Ileader hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

Gọi Để Xem Demo

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ phần mềm quản lý CHO trung tâm  CỦA BẠN

Thank You!

Trung tâm anh ngữ PTDTBTTIEUHOCHOTHAU , Trung tâm ngoại ngữ PTDTBTTIEUHOCHOTHAU ,Trung tâm đào tạo PTDTBTTIEUHOCHOTHAU Sổ liên lạc online PTDTBTTIEUHOCHOTHAU , Ứng dụng đón con PTDTBTTIEUHOCHOTHAU